HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


 • Hà Nội

 • ĐT: +84 1900 6457
  Máy lẻ
 • Dịch vụ chứng khoán:
  1
 • Email: hotrokhachhang@vps.com.vn
 • TP. Hồ Chí Minh

 • ĐT: +84 (0) 28 3823 8608
  Máy lẻ
 • Dịch vụ chứng khoán:
  102
 • ĐT đặt lệnh:

  +84 (0) 28 3957 1826